EnPOS Bilişim

KVKK KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI İŞLENMESİ VE VERİ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN AYDINLATMA 

METNİ EnPOS Bilişim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirketimiz”) olarak kişisel veril- erinizin korunmasına ve veri gizliliğine büyük önem veriyoruz.

Bu Aydınlatma Metni ile, Kişisel Verilen Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesinde izlediğimiz usul ve esaslar ile, yine Kanun kap- samında sahip olduğunuz hak ve özgürlükler konusunda sizi bilgilendirmek istiyoruz.

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından, KVKK, bu kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikler ve ilgili mevzuat hükümlerine uyun olarak toplanacak, işle- necek ve korunacaktır.

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Şirketimiz ile kurduğunuz hizmet ilişkisi veya ticari ilişki kapsamında, gerek diji- tal ortam ve iletişim araçları, gerekse doğrudan paylaşacağınız kişisel verileriniz- in işlenmesi ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yasal mevzuatın gereklerinin yerine getirilmesi bakımından veri sorumlusunun kimliği aşağıdaki gibidir:

Veri Sorumlusu : EnPOS Bilişim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Adresi : Merdivenköy Mh. Nur Sk. No:1/1 Business İstanbul A Blok Kt:3 D:22 Kadıköy – İstanbul