EnPOS Bilişim

İnsan Kaynakları

enpos insan kaynakları

EnPOS olarak, başarımızın en temelinde değerli çalışanlarımızın olduğuna inanıyoruz. İnsan Kaynakları anlayışımız çalışanlarımızın iş tatmini, gelişim ve başarılarını desteklemek amacıyla belirlenmiştir.

Şirketimizin başarılarını yükseltmek için insan odaklı yönetime her zaman değer veriyoruz.

Süreçlerimizde; aşağıdaki konularda gerçekleştirdiğimiz çalışmalara önem vererek gelişimi destekliyoruz.

-Yetenekli İşe Alım: Yetenekli ve uyumlu çalışanları şirketimize çekmek için adil, tarafsız ve şeffaf bir işe alım süreci uygularız. İşe alım sürecinde, adayların yetkinlikleri, deneyimleri ve değerlerini tarafsızlıkla dikkate alırız.

-Eğitim ve Gelişim: Personelimizin kişisel ve profesyonel gelişimine önem veririz. Eğitim ve gelişim programları aracılığıyla, çalışanlarımızın becerilerini güçlendirmelerini, yeni yetenekler kazanmalarını ve kariyerlerinde ilerlemelerini destekleriz.

-Performans Yönetimi: Her zaman performansa dayalı bir kültürü teşvik ederiz. Çalışanlarımızın hedeflerini belirlemelerine, düzenli geri bildirim alıp vermelerine ve gelişimlerini takip etmelerine olanak tanırız. Performans değerlendirmeleri, terfi ve ödüllendirme süreçlerinin adil ve objektif olmasını sağlarız.

-Çalışma Ortamı ve İş Sağlığı: Çalışanlarımızın sağlıklı, güvenli ve destekleyici bir çalışma ortamında bulunmalarını sağlamak odak noktamızdır. İş sağlığı ve güvenliği politikalarımızı uygular, çalışanların fiziksel ve psikolojik sağlıklarını önemseriz.

-Çalışan İlişkileri: Saygı, açıklık ve işbirliği temelinde sağlıklı çalışan ilişkilerini teşvik ederiz. Çalışanlarımızın farklılıklara saygı duymalarını, takım çalışmasını desteklemelerini ve etkili iletişim becerilerini geliştirmelerini önemseriz.

EnPOS İnsan Kaynakları Anlayışımız, çalışanlarımızın başarıya ulaşmalarını ve şirketimizin büyümesine katkıda bulunmalarını amaçlar. Bu anlayış, sürekli gözden geçirilir ve iyileştirilir, çalışanlarımızın ihtiyaçlarına ve değişen iş ortamına bu şekilde uyum sağlarız.

EnPOS Ekibine Katılmak İster Misiniz?