EnPOS Bilişim

İŞYERİNDE YER ALAN GÜVENLİK KAMERALARI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

EnPOS Bilişim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak, kişisel verilerinizin korunmasına önem veriyoruz. Bu Aydınlatma Metni ile, Kişisel Verilen Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, şirketimize ait işyerlerinde ses ve görüntü kaydedici cihazlar/sistemler üzerinden veri kaydı yapılması ve bu kayıtların işlenmesinde izlediğimiz usul ve esaslar ile yine Kanun kapsamında sahip olduğunuz hak ve özgürlükler konusunda sizi bilgilendirmek istiyoruz.

1 – Veri Sorumlusu

Bu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10.maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, EnPOS Bilişim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından, veri sorumlusu sıfatıyla hazırlanmıştır.

2 – Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçlarla İşleneceği

Şirketimize ait yönetim ofisleri ile bilumum iş ve çalışma mekanları, mal ve can güvenliğinin sağlanması, şirketin meşru ticari faaliyetlerinin denetlenmesi amacıyla, bina çevresi ve bina içinde, ses ve görüntü kaydedici cihazlarla ses ve görüntü kaydı yapılmakta ve ilgili kayıtlar şirketimizin yetkili ve görevli personeli tarafından denetlenmektedir.

3 – Kişisel Veri Toplama Yöntemleri

Kayıtlar, ses ve görüntü kaydedici cihazlardan, otomatik ve otomatik olmayan yollarla toplanmakta ve işlenmektedir.

4 – Hukuki Sebep

Söz konusu kişisel verilerin toplanmasının hukuki dayanağı, KVKK 5. maddesinde yer alan,

  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasıdır.

5 – Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Söz konusu kişisel veriler, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla, talep üzerine yetkili kişi ve kurumlara, adli ve idari makamlara gerekli olması halinde güvenlik birimlerine aktarılabilecektir.

6 – KVKK 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

KVKK 11. Maddesi kapsamındaki haklarınızı kullanmak için ilgili taleplerinizi:

Merdivenköy Mh. Nur Sk. No:1/1 Business İstanbul A Blok Kt:3

D:22 Kadıköy – İstanbul

adresine yazılı olarak,

veya

info@enpos.com.tr

adresine elektronik posta üzerinden iletebilirsiniz.