EnPOS Bilişim

Sıkça Sorulan Sorular

Tüm merak edilen soruların cevabı burada. Daha detaylı bilgi için bize iletişim numaralarımızdan ulaşabilirsiniz.

Satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarlara (perakende teslimde bulunan veya hizmet veren) mükellefler, Vergi Usul Kanununa göre fatura vermek zorunda olmadıkları mal satışları veya hizmet ifalarının belgelendirilmesinde yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanmak mecburiyetindedir.

Buna göre;

 1. 3100 sayılı Kanun mevzuatına göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetinde olan (Bakanlıkça muaf tutulanlar hariç),
 2. Vergi Usul Kanununa göre birinci ve ikinci sınıf tacir kapsamına giren,
 3. Perakende olarak mal satışı veya hizmet ifasında bulunan,
 4. Vergi Usul Kanununa göre fatura düzenleme zorunluluğu olmayan satışları bulunan, diğer bir ifade ile perakende satış fişleri ile belgelendirilebilecek nitelikte satışları olan (Mükellefin bütün satışları için kendiliğinden fatura düzenliyor olması yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetini kaldırmaz.) mükellefler, yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti kapsamına girmektedirler.

Basit/bilgisayar bağlantılı ve EFT-POS özellikli (Pos yazarkasa) olmak üzere temel olarak iki tür yeni nesil ödeme kaydedici cihaz vardır. Ayrıca, akaryakıt pompalarına bağlanan, sinema giriş bileti ve yolcu taşıma bileti düzenleyen ödeme kaydedici cihazlar da bu Tebliğ kapsamına girmektedir.

Mevcut uygulanmakta olan şartlar ya da yeni uygulanacak olan şartlar bankaların çalışma koşullarına bağlıdır. Bu nedenle mükelleflerin çalışmış olduğu bankalar ile görüşmeleri gerekmektedir.

426 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 4 numaralı bölümünün (a) bendinde yapılan açıklamaya göre, 3100 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatına göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan (Bakanlığımızca muaf tutulanlar hariç) mükelleflerden sadece;

 • Faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananlar,
 • Yol kenarı otopark hizmeti verenler,

01/10/2013 tarihinden itibaren EFT – POS özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihaz alarak kullanmak zorundadırlar.Bu kapsama girmeyen mükellefler de isterlerse bu tür yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarıalarak kullanabilirler.

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaza (YÖKC) Barkod yada Karekod okuyucu, manyetik kart okuyucu, terazi, EFT POS, çekmece, gibi çevre birimleri bağlanabilmektedir. Bunların dışında GMP3 protokolü ile kablolu olarak harici bilgisayar, PC POS sistemleri ve TSM aracılığı ile CRM, ERP gibi kurumsal yazılım ve çözümler bağlanabilir.

Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz (YÖKC) kullanma mecburiyeti perakende ticaretle uğraşan veya hizmet ifa eden birinci ve ikinci sınıf tüccarlara getirildiğinden, toptan ticaretle uğraşan mükelleflerin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetleri yoktur.

Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti birinci ve ikinci sınıf tüccarlara getirildiğinden, basit usule tâbi mükelleflerin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetleri yoktur.

Evet. Yeni nesil ödem kaydedici cihaz sisteminde maliye bakanlığına veri gönderimi sağlanabilmesi için yeni nesil ödeme kaydedici cihazınızın ihtiyacı olan (GSM, ADSL) hat sistemini kullanmak gerekmektedir. Aynı zamanda EFT POS kombinasyonu iletişimin sağlanabilmesi için de gerekli hat sistemi kullanılmalıdır.

Hayır. Her banka için ayrı cihaz taşımadan sadece bir adet yeni nesil ödeme kaydedici cihaz üzerinden tüm bankalar ile çalışma olanağına sahip olabilirsiniz. Bu sayede müşterilerinize sunacağınız ödeme seçeneklerini artırmış olursunuz.

426 Sıra No’ lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 4 numaralı bölümündeki açıklama uyarınca;

 • Yol kenarı otoparkınızda 01.10.2013 tarihinden itibaren EFT – POS özelliği olan yeni nesil ÖKC,
 • Sabit otoparkınızda 466 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde belirtilen tarihten itibaren, basit/ bilgisayar bağlantılı yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetiniz bulunmaktadır. Sabit otoparkınızda EFT – POS özelliği olan yeni nesil ÖKC de kullanabilirsiniz.

Mevcut uygulamada, akaryakıt istasyonlarında taşıtlara yapılan akaryakıt satışları pompalara bağlı ödeme kaydedici cihazlardan otomatik olarak çıkan fişlerle belgelendirildiğinden, pompalardan yapılan akaryakıt satışlarıyla ilgili tahsilat için seyyar EFT – POS (banka POS’u) cihazını kullanmaya devam edebilirsiniz.

Ancak, akaryakıt harici satışlarda (market, oto yıkama, yağ değişimi vb.) seyyar EFT – POS cihazı kullanılması hâlinde, münhasıran bu satışların belgelendirilmesinde EFT – POS özellikli yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılması icap etmektedir.

Seyyar EFT POS’un kullanılmadığı yerlerde Basit/Bilgisayar bağlantılı yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar da kullanılabilir.

Perakende nitelikli mal satışlarının veya hizmet ifalarının bedelinin tahsilinde kullanılan seyyar EFT-POS’larının (mobil banka POS’u) tamamı EFT-POS özellikli yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarla değiştirilecektir. İhtiyaç fazlası olup kullanılmayan seyyar EFT-POS’larının (mobil banka POS’u) ise iptal edilmesi veya hiçbir şekilde perakende nitelikli satışların bedelinin tahsilinde kullanılmaması gerekir.

3100 sayılı Kanunla ilgili 2 Seri No.lu Genel Tebliğde, kara, hava, deniz ve demiryolları ile yapılan yolcu ve yük taşımacılığı faaliyetiyle uğraşan mükellefler, ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetlerinin dışında bırakıldığından, söz konusu faaliyetinize istinaden gerçekleştirilen dağıtım ve kurye hizmetlerine ilişkin tahsilatlarla ilgili olarak EFT-POS özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğunuz yoktur.

49 seri no’lu ödeme kaydedici cihaz genel tebliğinde münhasıran günlük müşteri listesinde kayıtlı müşterilerine hizmet veren otel işletmecileri ÖKC kullanma mecburiyetinin dışında bırakılmıştır. Günlük müşteri listesinde kayıtlı olmayan ve dışarıdan gelen müşterilere de hizmet vermeniz sebebiyle yeni nesil ÖKC kullanma mecburiyetiniz vardır.

Serbest meslek faaliyetinde bulunmanız sebebiyle 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun kapsamına girmediğinizden yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar kullanma mecburiyetiniz yoktur.

Hayır değiştirilemez. Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz uygulaması ile ilgili mevzuata göre mükelleflerin, 3100 sayılı Kanuna tabi (eski nesil) yazar kasalarını, mecburiyetlerinin başlama tarihini geçmemek üzere malî hafızaları doluncaya kadar kullanmaları mümkündür.

Mali hafızaları dolan eski nesil yazar kasalara, yeni malî hafıza takılmayacağından mükelleflerin (yeni bir cihaz aldıktan sonra) mali hafızası dolan eski yazar kasalarını 60 Seri No.lu ödeme kaydedici cihaz Genel Tebliğinin 4 üncü bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde hurdaya ayırmaları gerekmektedir. Cihazları hurdaya ayrılan mükellefler yeni nesil ödeme kaydedici cihaz almak suretiyle yükümlülüklerini yerine getirebileceklerdir.

3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanuna istinaden Bakanlığımızca muaf tutulanlar hariç olmak üzere anılan Kanuna göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan diğer tüm mükellefler 466 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde belirtilen tarihler itibariyle, basit/ bilgisayar bağlantılı yeni nesil ödeme kaydedici cihazları alarak kullanmak zorundadırlar. Mükellefler, bu tarihten önce de Bakanlığımızca onaylanmış Basit / bilgisayar bağlantılı yeni nesil ödeme kaydedici cihazları alarak kullanabilirler.

Yeni Nesil ÖKC’leri kullanma mecburiyetinin başlama tarihlerinin yeniden belirlenmesine ilişkin hazırlanan ve 25 Aralık 2015 tarihinde yayınlanan 466 SIRA NOLU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:426)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ tebliğe göre;

 • 1 milyon TL’yi aşan mükellefler için, 1/4/2016 tarihinden,
 • 1 milyon TL’den 500 Bin TL’ye kadar olan mükellefler için, 1/7/2016 tarihinden,
 • 500 Bin TL ile 150 Bin TL arasında olan mükellefler için, 1/10/2016 tarihinden,
 • 150 Bin TL’den az olan mükellefler için, 1/1/2017 tarihinden itibaren kullanım mecburiyeti başlayacaktır.
 • 2014 yılı ve öncesinden 3100 sayılı kanuna göre onay almış Bilgisayar Bağlantılı ödeme kaydedici cihaz kullanmaya başlayan mükelleflerin, Yeni Nesil ÖKC’leri kullanma mecburiyetinin başlama tarihi 1/1/2017’dir.

5 Ağustos Cuma 29792 sayılı Resmi gazetede yayınlanan tebliğ ile http://www.gib.gov.tr/node/103997 linkinde verilmiş olan VUK 426 sıra numaralı Genel Tebliği güncel hali 4 üncü bölümünün (c) bendinde yer alan “1/1/2017” tarihleri “1/1/2018” olarak değiştirilmiştir.

Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz uygulaması ile ilgili olarak yayımlanan 426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 4 numaralı bölümünün (d) bendinde, mükelleflerin, 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine tâbi mevcut ödeme kaydedici cihazlarını, 31/12/2015 tarihini geçmemek üzere malî hafızaları doluncaya kadar kullanabilecekleri, 1/1/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 3100 sayılı Kanuna göre Bakanlığımızca onaylanmış olan ve mükelleflerce kullanılmakta iken mali hafızası dolan ödeme kaydedici cihazlara yeni mali hafıza takılmayacak, söz konusu cihazın 60 seri no’lu ödeme kaydedici cihaz Genel Tebliğinin 4 üncü bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde hurdaya ayrılması ve bu durumdaki mükelleflerin yeni bir ödeme kaydedici cihaz (yeni nesil veya 3100 sayılı Kanuna tabi cihaz) alarak Kanuni yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Ödemesi ne olursa olsun her türlü alışverişin Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz üzerinden yapılması zorunludur.

Mükellefler YN ÖKC kullanmak suretiyle gerçekleştirilen;

a) Fatura ile belgelendirilen satışlarında,

b) Yemek fişi/yemek kartı karşılığı verdikleri mal satışı ve hizmet ifalarında,

c) Mal teslimi veya hizmetin ifasından önce ön tahsilat (avans) mahiyetinde aldıkları tutarların belgelendirilmesinde,

d) Otopark giriş işlemlerinde,

e) Fatura tahsilatı işlemlerinde,

f) GİB tarafından belirlenecek benzeri diğer işlemlerde, YN ÖKC’den bilgi fişi düzenleyerek müşterilerine vereceklerdir.

http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/user_upload/Yararli_Bilgiler/YNOKC_Bilgi_Fisleri.pdf

Bilgi fişleri e-Fatura ve e-Arşiv Faturası uygulamasına geçen mükellefler tarafından irsaliye yerine geçen belge olarak da kullanılabilir. Bunun için bilgi fişinin satış anında düzenlenmesi ve satıcı veya yetkilisi tarafından imzalanması gerekmektedir. İrsaliye yerine geçen bilgi fişinde satılan malın cinsinin, miktarı ile diğer satış bilgilerinin, imzalanacak bölümün ve “İRSALİYE YERİNE GEÇER” ibaresinin bulunması zorunludur.İrsaliye yerine geçen bilgi fişlerinde “MALİ DEĞERİ YOKTUR” ibaresi bulunmayacaktır.

Mal satış detay bilgilerinin yazılmadığı Bilgi Fişleri irsaliye yerine geçmez.

Bilgi fişleri e-Fatura ve e-Arşiv Faturası uygulamasına geçen mükellefler tarafından irsaliye yerine geçen belge olarak da kullanılabilir. Bunun için bilgi fişinin satış anında düzenlenmesi ve satıcı va

Bilgi fişleri e-Fatura ve e-Arşiv Faturası uygulamasına geçen mükellefler tarafından irsaliye yerine geçen belge olarak da kullanılabilir. Bunun için bilgi fişinin satış anında düzenlenmesi ve satıcı veya yetkilisi tarafından imzalanması gerekmektedir. İrsaliye yerine geçen bilgi fişinde satılan malın cinsinin, miktarı ile diğer satış bilgilerinin, imzalanacak bölümün ve “İRSALİYE YERİNE GEÇER” ibaresinin bulunması zorunludur.İrsaliye yerine geçen bilgi fişlerinde “MALİ DEĞERİ YOKTUR” ibaresi bulunmayacaktır.

Mal satış detay bilgilerinin yazılmadığı Bilgi Fişleri irsaliye yerine geçmez.

eya yetkilisi tarafından imzalanması gerekmektedir. İrsaliye yerine geçen bilgi fişinde satılan malın cinsinin, miktarı ile diğer satış bilgilerinin, imzalanacak bölümün ve “İRSALİYE YERİNE GEÇER” ibaresinin bulunması zorunludur.İrsaliye yerine geçen bilgi fişlerinde “MALİ DEĞERİ YOKTUR” ibaresi bulunmayacaktır.

Mal satış detay bilgilerinin yazılmadığı Bilgi Fişleri irsaliye yerine geçmez.

Ödemelerin banka/kredi kartı ile yapılması halinde YN ÖKC’den düzenlenecek bilgi fişi ile POS slipi birleştirilerek tek bir belge olarak yazdırılacaktır..

Faturalı (e-Fatura/e-Arşiv Faturası ile belgelendirilen satışlar dahil) satışlarda faturanın işlem anında müşteriye verilmesi halinde YN ÖKC’de düzenlenen bilgi fişlerinin (banka veya kredi kartı ile yapılan tahsilatlar hariç) çıktısının verilmesi mecburiyeti bulunmamaktadır. Ancak tahsilatın banka veya kredi kartı ile yapılması halinde POS slip bilgilerini de ihtiva eden bilgi fişinin müşteriye verilmesi mecburiyeti her hal ve şartta bulunmaktadır…

http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/user_upload/Yararli_Bilgiler/YNOKC_Bilgi_Fisleri.pdf

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici cihaz sistemi tüm bankaları desteklemektedir. Ancak geçiş aşamasında bankaların bu sürece uyum sağlamaları belirli zaman dilimlerinde kalabilir.